KESIJÄRVEN KALASTONHOITOYHTYMÄ

Puheenjohtaja Ari-Pekka Saario

050-5593487

ari-pekka.saario@kolumbus.fi

 

KALASTUSOHJE

Pyydysyksiköt

 •     verkko ( 3 m x 30 m)  3 yksikköä
 •     katiska 1 yks.
 •     rysä (kaarikork. max 80 cm) 1 yks.
 •     rysä (kaarikork. 81 -150 cm ) 3 yks.
 •     Pitkäsiima (max 100 koukkua ) 2 yks. ja koukut ( 5 kpl) 1 yks.

Yksikkömaksut ja lupahinnat

 •     pyydysyksikkö  4 €
 •     pilkkikilpailulupa max 30 kilpailijaa  20 €
 •     pilkkikilpailulupa yli 30 kilpailijaa  30 €
 •     tuulastuslupa 4 €
 •     otto-onkilupa neljälle ongelle 10 € 
 •     ravustuslupa 15 €
 •     uistinkilpailulupa  4 € osanottaja per vuorokausi  
 • viehekalastuslupaa myydään hintaan 10 € / vuosi max. 4 viehettä
 • vesioikeuden omistajilla ja kylässä vakituisesti asuvalla on oikeus  tuulastaa pyydysyksikkömerkin lunastamalla ja tarvittaessa sen esittämällä
 • osakaskuntien osakkaille myydään 12 pyydysmerkkiä, sekä vakituisesti kylissä Launonen, Lopenkylä,  Vähikkälä , Sauvala ja Joentaka asuvalle 6 pyydysmerkkiä.   

Ravustus

 • ravustus sallitaan osakkaille ja vakituisesti kylissä asuville
 • ravustuslupia myydään hintaan 15 €/kpl. Lupa oikeuttaa 5 mertamerkkiin

Kalastuslupia myyvät

Uolevi Nurmi, Tervakosken Konekeskus, Suvipuoti, Maire Koskinen, Erkki Koskinen ja Eräloppi Oy.

Kalastusrajoitukset

Pyynti verkoilla on kielletty vuosittain ajalla  01.04 – 30.06 vuoteen 2025 asti.
Verkon pienin silmäkoko on 55 mm.
Rysää saa käyttää kalastukseen vain Hietalahden rannan ja Launosten uimarannan linjan itäisellä puolella ja vain rannan välittömässä läheisyydessä
Rysän maksimikaarikorkeus on 150 cm.
Verkot on laskettava suoraan jataan ja jatan maksimi pituus 60 m.
Jatojen etäisyyden toisistaan on oltava vähintään 50 m.
Verkot on merkittävä näkyvästi lippukepein uuden kalastuslain ja siitä annettavan asetuksen mukaisesti, pyydysmerkit on kiinnitettävä polaan verkon molempiin päihin.
Pyydykset on varustettava omistajan nimellä ja osoitetiedoilla.
Verkkojen merkitsemiseen ja pyyntiin tarvitut varusteet on kalastuksen päätyttyä tuotava rannalle. Kaloja eikä niiden perkeitä ei saa jättää jäälle.
Uisteltaessa Kesijärven virkistyskalastusluvalla venettä kohti saa käyttää korkeintaan neljää viehettä.
Järvellä ja Toivanjoessa  on  nopeusrajoitus 10 km/h