Lopenkylän osakaskunta

Hoitokunnan puheenjohtaja: Juha-Matti Valonen
Osoite: Hennantie 10 A, 12700 Loppi
Email: juha-matti.valonen(at)upm.com
Puh: 0400 152416

KALASTUSSÄÄNTÖ

LOPENKYLÄN VESIALUEET LOPPIJÄRVESSÄ JA OJAJÄRVESSÄ JA ERÄVISJÄRVESSÄ

 

KALASTUKSESTA KESIJÄRVESSÄ ANNETAAN OMA OHJEENSA. KTS. KESIJÄRVEN KALASTONHOITOYHTYMÄ.

 

PYYDYSYKSIKKÖMÄÄRÄT, PYYDYSYKSIKÖT JA KALASTUSLUPIEN HINNAT.

 

OSAKKAAT JA LOPENKYLÄN KYLÄSSÄ VAKITUISESTI ASUVAT:

Pyydysmerkkejä myydään sekä osakkaalle että Lopenkylän kylässä vakituisesti asuvalle 12 yksikköä vastaava määrä eli enintään 4 verkkomerkkiä tai 12 katiskamerkkiä. Loppijärvessä Lopenkylän- ja Joentaan kylien vesialueella ovat voimassa molempien osakaskuntien merkit ja luvat.

 

Pyydysten yksiköinti on seuraava:

verkko (max. 30 m)                    3 yksikköä (1 verkkomerkki/verkko)

katiska                                        1 yksikkö (1 katiskamerkki/katiska)

viisi koukkua                              1 yksikkö

rysä >80 cm                               3 yksikköä

rysä <80 cm                               1 yksikkö

uistin                                         1 yksikkö

tuulastus                                    3 yksikköä

 

Uudet pyydysmerkit on otettava käyttöön 15.4. alkaen.

Verkkomerkin (3 yksikköä) hinta on 9 € ja katiskamerkin (1 yksikkö) hinta on 3 €.

18-64 vuotiaiden lunastaessa valtion kalastonhoitomaksun he saavat kalastaa yhdellä vavalla ilman osakaskunnan lupaa. Sama koskee alle 18 vuotiasta ja 65 vuotta täyttänyttä.

 

ULKOPUOLISTEN VIRKISTYSKALASTUSLUVAT 

Ulkopuolisille myydään venekohtaista virkistyskalastuslupa virvelöintiin/uisteluun hintaan 10 €/kausi. Yksi lupa oikeuttaa käyttämään korkeintaan neljää (4) viehettä venettä kohti. Lupa on voimassa koko Loppijärvellä, koko Ojajärvellä ja Erävisjärvellä.

Ulkopuolisille myydään täkyonkilupaa hintaan 10 €/kausi, lupa oikeuttaa käyttämään korkeintaan neljää vapaa. Lupa on voimassa Loppijärvellä ja Ojajärvellä Lopenkylän osakaskunnan vesillä sekä Erävisjärvellä.

Ulkopuolisille myydään lupaa tuulastukseen, hintaan 10 €/kausi.

Kilpailulupa pilkki- onki- tai uistelukilpailua varten myydään hintaan 20 €, jos osanottajamäärä on alle 20, muutoin hintaan 30 €. 

 

KÄYTETTÄVÄT PYYDYSKOOT JA KÄYTTÖRAJOITUKSET

Kiellettyjä ovat rysät (kaarikorkeus yli 150 cm) ja nuotat lukuun ottamatta niiden käyttöä kunnostuskalastukseen.

Pienin sallittu verkon silmäkoko Loppijärvellä on 60 mm. 

Loppijärven Kuljunlahdella, linjan Sikonokka-Saukonnokka sisäpuolella kehotetaan välttämään moottoriveneellä ajoa jäiden lähdön ja kesäkuun lopun välisenä aikana.

 

RAVUSTUS

Lupaa ravustukseen Lopenkylän vesialueella Loppijärvellä, Ojajärvellä ja Erävisjärvellä myydään osakkaille ja Lopenkylän kylässä vakituisesti asuvalle hintaan 30 €. Lupa oikeuttaa asettamaan pyyntiin 10 rapupyydystä.

Ravustukseen Kesijärvessä tarvitaan erillinen järvikohtainen lupa.

 

KALASTUKSEN VALVONTA

Kalastuksen valvojina toimivat Tomi Järvinen ja Juha-Matti Valonen toimialueenaan koko osakaskunnan vesialue. Lisäksi Lopen kalastalousalueen asettamalla valvojalla on oikeus valvoa osakaskunnan myymiä lupia ja osakaskunnan antamia määräyksiä kalastuksesta ja ravustuksesta. Kalatalousalueenvalvojina toimivat Jari Ahonen ja Petri Mäkinen. Kalastusrikkomuksista, jotka ilmoitetaan poliisille, vaatii osakaskunta asianomistajana aina rangaistusseuraamuksen.

 

OSAKASKUNNAN HOITOKUNTA

Hoitokunnan varsinaiset jäsenet ovat Janne Koskinen, Jonna Ukkola, Juha-Matti Valonen ja Heikki Vanhakoski.

 

MUUTA

Järvellä ja Isojoessa saatetaan harjoittaa särkikalojen tehopyyntiä nuottaamalla tai suurilla kiinteillä pyydyksillä. Tarkoituksena on vähempiarvoista kalaa poistamalla parantaa veden laatua. Vältä kalastuksen häirintää ja suhtaudu siitä mahdollisesti aiheutuvaan haittaan kärsivällisesti.

Hoitokunta suosittelee särjen kudun keräämistä ja poistamista esim. kututurojen avulla.

Kuhan alamitta 50 cm, jota pienempiä kuhia ei saa ottaa saaliiksi, vaan ne on palautettava pyyntipaikalla veteen.