Kytöjärven osakaskunta

Esimies: Veli-Matti Kuisma
Osoite: Isokäyrä 9, 11100 Riihimäki
Email: velimatti.kuisma(at)gmail.com
puh. 040-5905773

KYTÖJÄRVEN KALASTUSKUNTA   

TOIMIHENKILÖT

Esimies Veli-Matti Kuisma ja varalla  Erkki Väre.

Valvojat: Veli-Matti Kuisma, Jorma Rantanen, Aaro Riihelä, Timo Siivonen ja Erkki Väre.

Lupien käteismyyjät: Hannele ja Henry Heiskanen 040-3002213, Jorma Rantanen, Timo Siivonen ja Erkki Väre 0400-312409.

Luvanmyynti verkossa:

Logo hor rgb

PYYDYSTEN YKSIKKÖARVOT

Katiska                                    1 yksikkö                      Pikkurysä alle 0,8 m     1 yksikkö

Verkko(3mx30 m)                   3 yksikköä                    5 koukkua                     1 yksikkö

Pitkäsiima(100 koukkua)        2 yksikköä                    Rysä(kaarik. 0,8-1,5 m)3 yksikköä

Pystyrysä                                1 yksikkö                      Nuotta                         30 yksikköä

Vapakalastusvälineet              1 yksikkö                                                

Muut pyydykset ja pyyntitavat ammattimaisia pyydyksiä lukuun ottamatta katsotaan 3 yksikköä vaativiksi. 3 m korkeamman verkon yksikköarvo on 6.

LUVANMYYNTIPERUSTEET

Osakkaat ja kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvat saavat 12 yksikköä ruokakuntaa kohden. Kalastuskunnan myymillä luvilla on oikeus kalastaa Hirvijärvessä, Märkiössä, Paalijärvessä, Pojanjärvessä, Hämeen puoleisessa Suolijärvessä, Sääksjärvessä, Valkealammessa, Vatsiassa, Vihtilammessa sekä Kytöjärven- ja Hiivolan kylien Vähäjärvissä Kalatonlammessa, Aarlammessa, Isokypärässä, Jauholammessa ja Urojärvessä.

Kalastuskunnan ulkopuolisille myytävällä vapakalastusluvalla on oikeus kalastaa uistimella myös Joentaan kalastuskunnan vesialueella Hirvijärvessä ja Hiivolan kalastuskunnan vesialueella Paalijärvessä.

Kalastuskunnan vesialueet Hirvijärvessä, Paalijärvessä, Suolijärvessä ja Vatsiassa on liitetty Lopen kalatalousalueen yhtenäislupa-alueeseen. Lopen kalatalousalueen yhtenäisluvan voi lunastaa ostaluvat.fi sivuston kautta.

LUPIEN HINNAT

Yksikkömaksu                                            2 euroa/yksikkö

Vapakalastuslupa/täkyonki                      10 euroa/vuosi (max. 4vapaa/onkea)

Ryhmälupa                                               50 snt/hlö/vrk, vähintään 10 euroa

Rapumerkki (ainoastaan osakkaat)           5 euroa/kappale, enintään 5 merkkiä

PYYDYS- JA PYYNTIRAJOITUKSET

Päätettiin ravustuksen sallimisesta koko kalastuskunnan alueella. Pyydysten oikeaa desinfiointia ruton leviämiseksi korostetaan lupia myytäessä.

Järvitaimenen alamitta on 50cm rasvaevätön kala.