Kytöjärven osakaskunta

Esimies: Veli-Matti Kuisma (varalla Erkki Väre)
Osoite: Isokäyrä 9, 11100 Riihimäki
Email: velimatti.kuisma(at)gmail.com
puh. 040-5905773

Valvojat: Veli-Matti Kuisma, Jorma Rantanen, Aaro Riihelä, Timo Siivonen ja Erkki Väre.

Lupien käteismyyjät:

Hannele ja Henry Heiskanen 040 3002213
Jorma Rantanen  
Timo Siivonen  
Erkki Väre 0400 312409

Luvanmyynti verkossa:

Logo hor rgb

PYYDYSTEN YKSIKKÖARVOT:

Katiska 1 yks
Verkko (3m x 30m) 3 yks
Pitkäsiima (100 koukkua) 2 yks
Pystyrysä 1 yks
Vapakalastusvälineet 1 yks
Pikkurysä (alle 0,8m) 1 yks
5 koukkua 1 yks
Rysä (0,8-1,5m) 3 yks
Nuotta 30 yks
  • Muut pyydykset ja pyyntitavat ammattimaisia pyydyksiä lukuun ottamatta katsotaan 3 yksikköä vaativiksi. 3 m korkeamman verkon yksikköarvo on 6.

LUPIEN HINNAT:

Yksikkömaksu 3 € / yks
Vapakalastuslupa/täkyonki/ootto-onki 15 € / vuosi
Ryhmälupa 0,5 € / hlö / vrk, vähintään 10 €
Rapumerkki (vain osakkaille) 5 € / kpl, enintään10 merkkiä

LUVANMYYNTIPERUSTEET:

  • Osakkaat ja kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvat saavat 12 yksikköä ruokakuntaa kohden. Kalastuskunnan myymillä luvilla on oikeus kalastaa Hirvijärvessä, Märkiössä, Paalijärvessä, Pojanjärvessä, Hämeen puoleisessa Suolijärvessä, Sääksjärvessä, Valkealammessa, Vatsiassa, Vihtilammessa sekä Kytöjärven- ja Hiivolan kylien Vähäjärvissä Kalatonlammessa, Aarlammessa, Isokypärässä, Jauholammessa ja Urojärvessä.
  • Kalastuskunnan ulkopuolisille myytävällä vapakalastusluvalla on oikeus kalastaa uistimella myös Joentaan kalastuskunnan vesialueella Hirvijärvessä ja Hiivolan kalastuskunnan vesialueella Paalijärvessä.
  • Kalastuskunnan vesialueet Hirvijärvessä, Paalijärvessä, Suolijärvessä ja Vatsiassa on liitetty Lopen kalatalousalueen yhtenäislupa-alueeseen. Lopen kalatalousalueen yhtenäisluvan voi lunastaa ostaluvat.fi sivuston kautta.

PYYDYS- JA PYYNTIRAJOITUKSET

  • Päätettiin ravustuksen sallimisesta koko kalastuskunnan alueella. Pyydysten oikeaa desinfiointia ruton leviämiseksi korostetaan lupia myytäessä.
  • Rasvaeväleikatun järvitaimenen alamitta on 50cm. EVÄLLINEN KALASTUSLAILLA RAUHOITETTU.