KESIJÄRVEN KALASTONHOITOYHTYMÄ

Puheenjohtaja Ari-Pekka Saario

050-5593487

ari-pekka.saario@kolumbus.fi

 

KESIJÄRVEN KALASTUSHOITOYHTYMÄ

TOIMINNANJOHTAJA ARI-PEKKA SAARIO puh.  050 559 3487, ARI-PEKKA.SAARIO@KOLUMBUS.FI

 

KALASTUSLUVAT JA -RAJOITUKSET KESIJÄRVI 2023

TULOSTETTAVA KALASTUSOHJE

Kesijärven kalastussääntö 2023

 

KALAVEDENHOITOA, KALASTUSTA JA KALASTUKSEN VALVONTAA HOIDETAAN JÄRVEN KAIKKIEN

OSAKASKUNTIEN KESKEN YHTEISTYÖSSÄ. SITEN KALASTUSSÄÄNNÖT JA -LUVAT OVAT VOIMASSA KOKO JÄRVELLÄ.

 

KÄYTETTÄVÄT PYYDYSYKSIKÖT:

VERKKO: (3M KORKEA, 30 M PITKÄ) 3 YKSIKKÖÄ; RYSÄ: KAARIKORK. ENINTÄÄN 80 CM 1 YKSIKKÖ,

KAARIKORKEUS 81-150 CM  3 YKSIKKÖÄ; PITKÄSIIMA ENINTÄÄN 100 KOUKKUA: 2 YKSIKKÖÄ; KATISKA:1 YKSIKKÖ;

KOUKUT 5 KAPPALETTA: 1 YKSIKKÖ.

 

YKSIKKÖ- JA MUUT MAKSUT:

PYYDYSYKSIKKÖ 4 €, PILKKIKILPAILULUPA 20 € JOS OSANOTTAJIA 30 TAI VÄHEMMÄN, MUUTEN 30

TUULASTUSLUPA 4 €, UISTINKILPAILULUPA 4 € / VRK/ OSANOTTAJA.

OTTO-ONKI NELJÄLLE VAVALLE 10 € / KALASTUSKAUSI

VIRVELÖINTI- JA UISTINLUPA ULKOPUOLISILLE 10 € / KALASTUSKAUSI. ENINTÄÄN NELJÄ VAPAA VENETTÄ KOHTI.

RAVUSTUSLUPA 15 €, OIKEUTTAA 5 MERTAAN.

 

PYYDYSYKSIKKÖMERKEISTÄ JA PYYDYKSISTÄ:

UUDET MERKIT ON OTETTAVA KÄYTTÖÖN 01.04 ALKAEN.

KALASTUSRAJOITUKSET: KALASTUS VERKOILLA ON KIELLETTY AJALLA 01.04 - 30.06, sekä Kalastuslain (379/2015) 54 §:n mukainen onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskielto osalla Kesijärveä vuosina 2021 – 2025, vuosittain 1.4.2021 - 30.6.2025. Katso alue tarkemmin Kalastusrajoitus.fi

PÄÄTÖS Kesijärvi Loppi (29 3 2021)

 

VERKON PIENIN SALLITTU SILMÄKOKO 55 MM.

VERKOT ON LASKETTAVA SUORAAN JATAAN. JATAN PITUUS SAA OLLA KORKEINTAAN 60 M. JATOJEN ETÄISYYS TOISISTAAN PITÄÄ OLLA VÄHINTÄÄN 50 METRIÄ.

VERKOT ON NÄKYVÄSTI KALASTUSLAIN MUKAISESTI MERKITTÄVÄ JA VARUSTETTAVA KALASTAJAN NIMI- JA YHTEYSTIEDOLLA.

PYYDYSYKSIKKÖMERKIT ON KIINNITETTÄVÄ POLAAN VERKON KUMPAANKIN PÄÄHÄN.

VERKKOJEN MERKITSEMISEEN KÄYTETTÄVÄ JA PYYNTIIN TARVITTAVA MATERIAALI ON KALASTUKSEN PÄÄTYTTYÄ TUOTAVA RANNALLE. KALOJA, TAI NIIDEN PERKEITÄ EI SAA JÄTTÄÄ JÄÄLLE.

KAIKISTA HAVAITUISTA RIKKEISTÄ KALASTUKSEN VALVOJAT RYHTYVÄT SUORAAN KALASTUSLAIN EDELLYTTÄMIIN TOIMENPITEISIIN, ILMAN ERI ILMOITUSTA.

 

KUHAN alamitta on 45 cm. Alamittaiset kalat palautettava järveen!

 

PYYDYSMERKKEJÄ MYYDÄÄN OSAKKAILLE 12 KPL JA KYLISSÄ VAKITUISESTI ASUVILLE 6 KPL. RAVUSTUSLUPA MYYDÄÄN VAIN OSAKKAILLE JA KYLISSÄ VAKITUISESTI ASUVILLE.

TARPEETON MOOTTORIAJONEUVOILLA AJO JÄÄLLÄ ON KIELLETTYÄ. VENEILLE ON JÄRVELLÄ VOIMASSA 10 KM/H NOPEUSRAJOITUS.

 

ÄLÄ JÄTÄ PYYDYSTÄMÄÄSI KALAA VETEEN, ÄLÄKÄ JÄÄLLE. JOS ET KÄYTÄ IHMIS- TAI ELÄINRAVINNOKSI, KOMPOSTOI!

MÄTÄNEMINEN KULUTTAA VEDESTÄ HAPPEA JA LISÄÄ RAVINTEITA.

 

KOE PYYDYKSET KESÄAIKAAN VÄHINTÄÄN 2 VRK:N VÄLEIN, TALVELLAKIN VÄHINTÄÄN KERRAN VIIKOSSA.

ILMOITA MAHDOLLISESTA AVUNTARPEESTA SEKÄ HAVAINNOISTASI TOIMINNANJOHTAJALLE.

Kalastuslupia myyvät

Uolevi Nurmi, Tervakosken Konekeskus, Suvipuoti, Erkki Koskinen ja Eräloppi Oy.

Kalastonhoitomaksu

Kalastuslain mukaisesti onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaaminen ovat kaikille maksuttomia yleiskalastusoikeuksia. Muuta kalastusta harjoittavat 18-69 vuotiaat ovat 1.1.2024 alkaen velvollisia maksamaan kalastonhoitomaksun. Maksuvelvollisuus ei koske henkilöitä, jotka ovat ehtineet täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä, eli kaikki vuonna 1958 syntyneet ovat vapautettuja kalastonhoitomaksusta. 

Kalastuksenhoitomaksun pääset ostamaan täältä: Eräluvat verkkokauppa